وزارت دفاع: اعزام سربازان تازه امریکایی به افغانستان موثر است

وزارت دفاع: اعزام سربازان تازه امریکایی به افغانستان موثر است

مقام‌ها در وزارت دفاع ملی، از اعزام سه هزار سرباز تازه نفس آمریکایی به افغانستان استقبال می‌نمایند. قرار است این سربازان در بخش‌های آموزش، مشوره دهی و پیکار با هراس‌افگنان، نیروهای دولتی افغان را همکاری نمایند. محمد...