سربازان ایرانی ۵ شهروند افغان را کشتند

سربازان ایرانی ۵ شهروند افغان را کشتند

۵ شهروند کشور در ایران، هنگامی درنتیجۀ تیر اندازی پولیس ایران کشته شدند که همراه با ۲۸ نفر دیگر در داخل کامیون بودند و می خواستند وارد آن کشور شوند. روزنامه شرق ایران گزارش داده است که این رویداد پس از ظهر روز شنبه در...