کشته شدن یک فلسطینی از سوی سربازان اسرائیلی

کشته شدن یک فلسطینی از سوی سربازان اسرائیلی

سربازان اسرائیل یک فلسطیینی را در کرانۀ غربی کشتند. پولیس اسرائیل با تایید این رویداد گفته است که این مرد قصد داشت با هجوم اوردن به اردوگاه مهاجرین "فارا" بر چندین سرباز اسرائیل حمله نماید. سربازان اسرائیلی هنگامی بر این...