سربازان آلمانی برای یک سال دیگر در افغانستان ماندنی شدند

سربازان آلمانی برای یک سال دیگر در افغانستان ماندنی شدند

کابینه حکومت آلمان روز چهارشنبه در برلین، ماموریت نیروهای ارتش خود را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. در برنامه تمدید حضور نیروهای آلمانی در افغانستان سقف نهایی ۹۸۰ سرباز بدون تغییر باقی مانده است. تمدید این...