سران حکومت وحدت ملی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی به توافق رسیدند

سران حکومت وحدت ملی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی به توافق رسیدند

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با رهبران و اعضای ارشد اصلاحات و همگرایی از توافق نهایی رهبران حکومت درباره اصلاح نظام انتخاباتی خبر داد. داکتر عبدالله عبدالله روز گذشته در یک نشست مشورتی با...