سران حکومت از بروکسل دستاورد ۱۵ میلیارد دالری داشتند

سران حکومت از بروکسل دستاورد ۱۵ میلیارد دالری داشتند

کنفرانس دو روزه بروکسل برای افغانستان با تعهد همکاری ۱۵٫۲ میلیارد دالری، در چندین مرحله برای چهار سال آینده به پایان رسید. بر اساس توافق رهبران حکومت وحدت ملی و نمایندگان کشورهای اشتراک کننده و نهادهای کمک‌کننده، این...