سخنگوی پنتاگون: طالبان قبل از مذاکره باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند

سخنگوی پنتاگون: طالبان قبل از مذاکره باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند

گزارش‌ها حاکی از آنست که رئیس جمهور غنی در نشست دوم صلح، پیشنهاد مذاکره با طالبان را بدون هیچ پیش‌شرط داده بود اما اکنون سخنگوی پنتاگون می‌گوید که طالبان پیش از آن که به میز مذاکره بیایند باید قانون اساسی افغانستان را...