۲۳ نفر از طالبان در قندوز کشته شده‌اند

۲۳ نفر از طالبان در قندوز کشته شده‌اند

نیروهای امنیتی افغان می‌گویند ۲۳ تن از طالبان مسلح در ولسوالی های قلعۀ زال و دشت ارچی ولایت قندوز کشته شده‌اند. ‎ به‌گفتۀ مسئولین سپاه ۲۰۹ شاهین، در نتیجۀ راه‌اندازی عملیات هوایی و زمینی که شب گذشته در ولسوالی قلعۀ...