سخنرانی غنی در وارسا پاکستانی ها را مایوس کرد

سخنرانی غنی در وارسا پاکستانی ها را مایوس کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در سخنرانی خود در نشست وارسا پاکستان را به عدم همکاری برای تامین صلح در افغانستان متهم کرد. رییس جمهور غنی در سخنرانی خود در این رابطه گفت: به جز پاکستان بقیه کشورهای منطقه برای ثبات در...