غنی: سخنان ناسنجیده و اظهارات غیرمسئولانه سبب تقویت دشمن می‌شود

غنی: سخنان ناسنجیده و اظهارات غیرمسئولانه سبب تقویت دشمن می‌شود

رییس‌جمهور غنی به گفته‌های اخیر احمد ضیا مسعود، نماینده پیشین‌اش در روند اصلاحات و حکومتداری خوب واکنش نشان داده است. آقای غنی می‌گوید که موضع‌گیری‌های احساساتی و غیر مسئولانه فرصت را برای پیاده سازی اهداف شوم...