سجاد غریبی یا “هالک ایرانی” به آمریکا می‌رود

سجاد غریبی یا “هالک ایرانی” به آمریکا می‌رود

روزنامه اسپانیایی آس از حضور احتمالی سجاد غریبی، مردی که به "هالک ایرانی" معروف است در مسابقات کشتی کچ آمریکا خبر داد. به نوشته آس، این ورزشکار ایرانی که ۲۴ سال سن و ۱۵۵ کیلو وزن دارد و می‌تواند تا ۱۷۵ کیلو وزنه را بلند...