استیفن وارد کابل شد

استیفن وارد کابل شد

استیفن اوبراین، معاون منشی عمومی سازمان ملل در امور هماهنگی کمک های بشری، برای بررسی تدابیر حکومت وحدت ملی در زمینه پاسخدهی به بحران بشری در این کشور وارد کابل شده است. وی روزگذشته در سفر دو روزه عازم کابل شده و درمورد...