ستانکزی: نیروهای امنیتی به تنهایی قادر به مبارزه علیه تروریزم نیستند

ستانکزی: نیروهای امنیتی به تنهایی قادر به مبارزه علیه تروریزم نیستند

معصوم ستانکزی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در کنفرانس وزاری دفاع ناتو در برلین خواستار کمک و همکاری های دوامدار ناتو به نیروهای امنیتی افغان شد. آقای ستانکزی در این کنفرانس گفت که حوادث تروریستی اخیر نشان داد که یک...