دو مرکز تولید سبزیجات برای بانوان در غور ساخته شد

دو مرکز تولید سبزیجات برای بانوان در غور ساخته شد

دو مرکز تولید سبزیجات به ارزش بیش از ۴ صد هزار افغانی برای بانوان غور ساخته شد. مسئولان در ریاست زراعت ومالداری غور می‌گویند که آنان علاوه بر ایجاد این دو مرکز، برای بیش از یک‌هزار بانوی غوری باغچه‌های خانگی را نیز...