سایزو به زمین برگشت

سایزو به زمین برگشت

سه فضانورد روس، جاپانی و آمریکایی فضاپیمای سایوز یکشنبه پس از سپری کردن کمتر از چهار ماه در ایستگاه فضایی بین المللی، به زمین بازگشتند. آناتولی ایوانیچین، تاکویا اونیشی و کت رابینز در استپ های قزاقستان به سلامت فورد...