ساکنین نیویورک خواهان خروج همسر ترامپ از این شهر شدند

ساکنین نیویورک خواهان خروج همسر ترامپ از این شهر شدند

ساکنین نیویورک با امضا کردن یک دادخواست، خواهان خروج ملانیا ترامپ، همسر رییس جمهور منتخب آمریکا از این شهرشدند. بر اساس گزارش ها ، حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنین نیویورک با امضا یک دادخواست خواهان خروج "ملانیا ترامپ"، همسر...