ریزش برف و باران شدید تلفات سنگین مالی به ساکنان گذره وارد کرده است

ریزش برف و باران شدید تلفات سنگین مالی به ساکنان گذره وارد کرده است

مقام‌ها در ادارۀ محلی هرات گفته‌اند که ریزش برف و باران شدید تلفات سنگین مالی به ساکنان ولسوالی گذره وارد کرده است. جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات گفته است که آسیب دیدگان ریزش برف و باران شدید توسط نیروهای...