درگیری ساکنان هرات با طالبان مسلح در ولسوالی اوبه

درگیری ساکنان هرات با طالبان مسلح در ولسوالی اوبه

درگیری مسافران یک موتر نوع فلانکوچ با طالبان مسلح در ولسوالی اوبه هرات، به فرار طالبان انجامیده است. در خبرنامۀ ریاست امنیت ملی هرات آمده است که این رویداد در منطقۀ "شصت نیک" ولسوالی اوبه رخ داده است و طالبان مسلح قصد...