واکنش ساکنان فراه به گفته‌های رییس‌جمهور ایران

واکنش ساکنان فراه به گفته‌های رییس‌جمهور ایران

واکنش ساکنان فراه به گفته‌های رییس‌جمهور ایران   یک بار دیگر فراهیان نسبت به گفته‌های اخیر رئیس جمهور کشور ایران در مورد روند بند سازی در کشور واکنش نشان داده و این سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران را محکوم...