خرسندی ساکنان فراه از روند آسفالت خیابان مرکزی این ولایت

خرسندی ساکنان فراه از روند آسفالت خیابان مرکزی این ولایت

شماری از ساکنان فراه، به معیاری آسفالت شدن خیابان مرکزی این ولایت که چندی پیش کار آن، از سوی اداره شهرداری این ولایت آغاز شد تاکید دارند .   این افراد می‌گویند که در گذشته بسیاری از شرکت‌های خیابان‌ سازی در این ولایت...