گردبادهای مرگ‌بار گریبان گیر ساکنان چند ایالت در امریکا

گردبادهای مرگ‌بار گریبان گیر ساکنان چند ایالت در امریکا

بر بنیاد گزارش‌ها از امریکا، مناطق وسیعی از جنوبی شرقی این کشور، در ۴۸ ساعت گذشته، گواه توفان‌های سنگین بوده و در این توفان‌ها تاکنون بیش از ۱۶ نفر کشته شدند. درهمین حال، ناتان دیل فرماندار جورجیا، وضعیت فوق العاده در...