ساکنان پرچمن فراه از برخورد مسئولان محلی شاکی اند

ساکنان پرچمن فراه از برخورد مسئولان محلی شاکی اند

ساکنان ولسوالی پرچمن فراه شکایت دارند که مسئولان محلی در این ولسوالی از آنان مالیات سنگین جمع‌آوری کرده و حتی برخی از اوقات از آنان اخاذی نیز می‌کنند.   به گفته‌ی این ساکنان: ولسوالی پرچمن به یک منطقه خود مختار زیر...