بیش از ۶۰ درصد از ساکنان ولسوالی فارسی هرات از ثبت نام در انتخابات باز مانده اند

بیش از ۶۰ درصد از ساکنان ولسوالی فارسی هرات از ثبت نام در انتخابات باز مانده اند

محمد مشفق، ولسوال فارسی در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که ناامنی‌ها سبب شده تا اکثریت ساکنان این ولسوالی از ثبت نام در انتخابات پیش‌رو باز بمانند.   وی افزوده که در مرحله ثبت نام رأی دهندگان در این ولسوالی صرفا ۵...