ده‌ها تن از ساکنان هلمند دست به اعتراض زدند

ده‌ها تن از ساکنان هلمند دست به اعتراض زدند

ده‌ها تن از ساکنان ولسوالی ناوه ولایت هلمند در پیوند به آنچه بی عدالتی در حق شان میدانند، در این ولایت دست به اعتراض زدند.   آنان ادعا دارند که از یک سال به این سو حکومت حقابه آنان را نداده بلکی ریاست تنظیم آب، آب را به...