ساکنان هرات به طرح خروج نیروهای امنیتی از مناطق دور دست واکنش نشان دادند

ساکنان هرات به طرح خروج نیروهای امنیتی از مناطق دور دست واکنش نشان دادند

شماری از اعضای شورای ولایتی، فعالان سیاسی، مدنی و ساکنان هرات طرح خروج نیروهای خارجی از مناطق دور دست را باعث امتیاز دادن به پیکارجویان طالب می‌دانند.   آنان می‌گویند که با خروج نیروهای امنیتی از مناطق دور دست...