شماری از ساکنان هرات بخاطر کشتار مسلمانان میانمار اعتراض کردند

شماری از ساکنان هرات بخاطر کشتار مسلمانان میانمار اعتراض کردند

شماری از ساکنان هرات صبح امروز با برپایی تجمع اعتراضی کشتار مسلمانان توسط حکومت و بودایی‌های میانمار را به گونه شدید تقبیح نمودند.   این معترضان با صادر کردن قطعه نامه‌یی شش ماده‌ای به سه زبان، از کشورهای اسلامی...