ساکنان هرات از وجود سرپرست ها در اداره‌های کلیدی این ولایت نگران اند

ساکنان هرات از وجود سرپرست ها در اداره‌های کلیدی این ولایت نگران اند

شماری از ساکنان هرات و فعالین مدنی معتقد اند که کنترل و مدیریت ادارات کلیدی هرات بخصوص شهرداری توسط سرپرست‌ها باعث کندی در کار اجرای عملی پروژه‌ها در این ولایت شده است.   «غلام فاروق راسب» یکی از فعالین مدنی می‌گوید...