صبح امروز شماری از ساکنان هرات در یک اعتراض خواهان رهایی دادشانی شدند

صبح امروز شماری از ساکنان هرات در یک اعتراض خواهان رهایی دادشانی شدند

صبح امروز شماری از ساکنان و فعالان مدنی در هرات در یک تجمع اعتراضی، خواهان آزادی سید عبدالواحد دادشانی، شخصی که به سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی کفش پرتاب کرده بود شدند. این ساکنان در  این تجمع اعتراضی، ادامه در بند...