ساکنان نیمروز از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند

ساکنان نیمروز از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند

شماری از ساکنان ولایت نیمروز طی گردهم‌آیی، امروز از نیروهای امنیتی اعلام حمایت و پشتیبانی کردند.   در این مراسم محمد سمیع والی ولایت نیمروز، مقام‌های نظامی، اعضای شورای ولایتی، اعضای جامعه مدنی و ساکنان این ولایت...