حمایت ساکنان نیمروز از روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی

حمایت ساکنان نیمروز از روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی

شماری از ساکنان ولایت نیمروز طی یک گردهمایی حمایت شان را از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، پروسه انتخابات در این ولایت اعلان نمودند.   «اینجینر محمد سمیع» والی نیمروز که در این گردهمایی حضور داشت، گفت که...