نگرانی ساکنان نیمروز از ترویج اسعار ایرانی در این ولایت

نگرانی ساکنان نیمروز از ترویج اسعار ایرانی در این ولایت

شماری از ساکنان ولایت نیمروز از رایج بودن اسعار ایرانی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که این امر سبب متاثر شدن پول افغانی شده است.   آنان می‌گویند که اُفت اسعار ایرانی در برابر اسعار خارجی سبب بلند رفتن...