ساکنان قندوز قربانی درگیری‌های سنگین؛ ده‌ها خانواده آواره شدند

ساکنان قندوز قربانی درگیری‌های سنگین؛ ده‌ها خانواده آواره شدند

شماری از خانواده‌های آواره در پی نبردهای اخیر ولایت قندوز اکنون در وضعیت بد زندگی قرار دارند.   این خانواده‌ها از ۲ هفته به این‌طرف، به علت نبردها میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی مجبور به ترک خانه‌های شان شده و به...