نگرانی جدی ساکنان فراه از وضعیت امنیتی این ولایت

نگرانی جدی ساکنان فراه از وضعیت امنیتی این ولایت

شماری از فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی و مردم فراه از وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   آنان هشدار می‌دهند که اگر حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی نکند، این احتمال میرود که این ولایت بدست...