ساکنان فراه مدعی اند که در گمرک این ولایت فساد گسترده اداری وجود دارد

ساکنان فراه مدعی اند که در گمرک این ولایت فساد گسترده اداری وجود دارد

شماری از ساکنان فراه در یک تجمع اعتراضی خواهان از بین بردن فساد گسترده در گمرک این ولایت شدند.   آنان می‌گویند که فساد در گمرک فراه افزایش یافته و بسیاری از عایدات مالی آن به جیب شخصی برخی از افراد می‌رود. اما «ناصر...