ساکنان ولایت فراه عید آرامی داشتند

ساکنان ولایت فراه عید آرامی داشتند

شماری از ساکنان فراه ضمن استقبال از آتش بس در روزهای عید، گفته اند که آنان سه روز عید را بدون درگیری و با امنیت کامل جشن گرفته اند   ساکنان ولایت فراه در گفتگو با تلویزیون چکاد گفتند که از عدم درگیری میان نیروهای امنیتی...