یک گروه ۴۶۰  نفره از ساکنان فراه برای ادای مناسک حج به عربستان می‌روند

 یک گروه ۴۶۰  نفره از ساکنان فراه برای ادای مناسک حج به عربستان می‌روند

بربنیاد آمار ارائه شده از سوی اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت فراه در سال جاری ۴۶۰ نفر از ساکنان این ولایت برای ادای حج عازم عربستان سعودی می‌شوند.   «مسعود موحد» رئیس اداره حج و اوقاف فراه به تلویزیون چکاد گفت که بر...