ساکنان فراه از افزایش بهای برق شاکی اند

ساکنان فراه از افزایش بهای برق شاکی اند

ساکنان فراه از افزایش بهای برق در این ولایت شاکی بوده و می‌گویند که دولت در قسمت آوردن برق به این ولایت بی توجهی کرده است.   آنان می‌گویند که افزایش روز افزون گرما می‌طلبد تا برق مورد نیاز در این فصل با قیمت مناسب...