نگرانی ساکنان ولایت غور از اجرایی نشدن پروژه‌های زیر ساختی

نگرانی ساکنان ولایت غور از اجرایی نشدن پروژه‌های زیر ساختی

اجرا نشدن پروژهای زیر ساختی در غور ساکنان این ولایت را نگران کرده است.   شماری از ساکنان غور گفته اند که اجرا نشدن پروژه‌های زیر ساختی کم توجهی حکومت به این ولایت را نشان می‌دهد. آنان از حکومت می‌خواهند که زمینه...