ساکنان غور: در بیشتر داروخانه‌های این ولایت افراد غیر حرفه‌ای مصروف کار اند

ساکنان غور: در بیشتر داروخانه‌های این ولایت افراد غیر حرفه‌ای مصروف کار اند

ساکنان ولایت غور می‌گویند که در بیشتر داروخانه‌های این ولایت، افراد غیرحرفه‌یی و در مواردی حتی کودکان مصروف کار اند. این ساکنان ولایت غور می‌گویند که اکثراً تجویز داروهای نادرست از سوی همین افراد باعث وخامت وضع...