نگرانی ساکنان غزنی از نشرات رادیو شریعت در این ولایت

نگرانی ساکنان غزنی از نشرات رادیو شریعت در این ولایت

مسئولان اطلاعات و فرهنگ و ساکنان ولایت غزنی، می‌گویند که طالبان در این ولایت رادیو دارند و برضد حکومت و نیروهای امنیتی تبلیغ می‌کنند.   این رادیو به نام "رادیو شریعت" از یک هفته به اینسو در این ولایت به نشرات آغاز کرده...