تاکید ساکنان و علمای هرات بر کمک  به فقرا در ایام عید قربان

تاکید ساکنان و علمای هرات بر کمک  به فقرا در ایام عید قربان

گوید که فلسفه عید سعید قربان، بر مبنای کمک به فقرا گذاشته شده است. وی اظهار نمود، کسانی که توانایی کمک کردن را دارند، باید در این ایام؛ با کمک به فقرا، از مال و دارایی شان در راه خدا قربانی بدهند. به گفته آقای صدیقی، این...