نگرانی ساکنان بادغیس از سرعت غیر مجاز موترهای پولیس

نگرانی ساکنان بادغیس از سرعت غیر مجاز موترهای پولیس

شماری از ساکنان ولایت بادغیس از سرعت غیر مجاز رانندگان بخصوص رانندگان موترهای پولیس در این ولایت شاکی هستند.   آنان می‌گویند که سرعت غیز مجاز از سوی رانندگان پولیس در سطح شهر سبب حوادث دلخراش ترافیکی می‌شود. در عین...