شماری از ساکنان بادغیس از پرتاب نارنجک به داخل منازل مسکونی نگران اند

شماری از ساکنان بادغیس از پرتاب نارنجک به داخل منازل مسکونی نگران اند

شماری از فعالان مدنی و ساکنان قلعه نو- مرکز ولایت بادغیس از پرتاب نارنجک به داخل منازل رهایشی ودفاتر ازسوی افراد ناشناس ابراز نگرانی می‌کنند.   آنان می‌گویند که نیروهای امنیتی در امر مهار این چنین حوادث و بازداشت...