ساکنان بادغیس به دور از تهدیدهای امنیتی به تجلیل عید پرداختند

ساکنان بادغیس به دور از تهدیدهای امنیتی به تجلیل عید پرداختند

ساکنان بادغیس به دور از تهدیدهای امنیتی به تجلیل عید سعید فطر پرداختند.   ظاهر بهاند، سخنگوی والی بادغیس با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که تحرک طالبان مسلح به گونه چشم‎‌‌گیری در روزهای عید در این ولایت...