نگرانی ساکنان و اقدام حکومت مداران

نگرانی ساکنان و اقدام حکومت مداران

فروش لباس‌‎های نظامی و سلاح‌های شکاری که در برخی موارد از آن برای ناامن ساختن هرات نیز استفاده می‌شود همواره یکی از دغدغه‌های ساکنان این ولایت بوده است.   مسئولان فرماندهی پولیس هرات بر جمع‌آوری لباس‌های نظامی و...