افزایش آمار کشته‌شدگان سانحه هوایی در ترکیه

افزایش آمار کشته‌شدگان سانحه هوایی در ترکیه

گزارش‌ها از ترکیه می‌رساند که شمار کشته شدگان سانحۀ سقوط چرخبال روسی در استانبول به هفت نفر افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش‌ها، ۴ شهروند روس نیز در جمع کشته شدگان می‌باشند. در همین حال، این چرخبال تنها چند دقیقه پس از...