سانجی دات: کودکان افغانستان را از انجام انتحاری باز می‌دارم

سانجی دات: کودکان افغانستان را از انجام انتحاری باز می‌دارم

سانجی دات، یکی از مشهورترین بازیگران سینمای هند بعد از رهایی از زندان، تصمیم دارد تا در فیلمی با موضوع افغانستان حضور یابد. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه از دهلی نو، رسانه های هندی گزارش داده اند که "گریش مالک"، کارگردانی...