نوشته هایی با برچسب "سال_نو"

توسعه تعلیم‌و‌تربیه و تامین امنیت، برنامه‌های حکومت در سال نو

توسعه تعلیم‌و‌تربیه و تامین امنیت، برنامه‌های حکومت در سال نو

توسعه تعلیم و تربیه و تامین امنیت، برنامه‌های حکومت در سال نو شمرده می‌شود. رییس‌جمهور غنی با بیان این مطلب گفته است که حکومت در سال نو با برنامه‌های جدی در تلاش توسعه تعلیم و تربیه و تامین امنیت به شهروندان کشور خواهد...

آغاز سال نو تعلیمی هم‌زمان با مسدود بودن یک هزار مکتب در افغانستان

آغاز سال نو تعلیمی هم‌زمان با مسدود بودن یک هزار مکتب در افغانستان

همزمان با آغاز سال تعلیمی در کشور، یک هزار مکتب در کشور به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود می‌باشد. کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف کشور با بیان این مطلب گفته است که بیشتر از ۹ میلیون دانش آموز امروز به مکتب‌ها خواهند...