سال ۲۰۱۶ کرکت افغانستان با باخت شروع شد

سال ۲۰۱۶ کرکت افغانستان با باخت شروع شد

پس از آنکه در سومین رقابت بین المللی بازی های یک روزه یا ۵۰ اووره، بالران افغان توانستند تیم زمبابوی را در ۱۷۵ دوش محدود سازند، بتسمن های افغان نتوانستند از میدان پیروز بدر آیند. فشار زمانی بر بتسمن های افغان افزایش یافت...