سال ۱۳۹۴ سال آزمایش نظامیان افغان بود

سال ۱۳۹۴ سال آزمایش نظامیان افغان بود

سال ۱۳۹۴ سال آزمایش نیروهای امنیتی کشور بوده است، در این سال نیروهای امنیتی به خطرناک‌ترین مکان‌های شورشیان حمله کردند و در مقابل، شورشیان هم از سال‌های گذشته تحرکات بیشتری از خود نشان دادند. بر بنیاد یک پژوهش از طلوع...